Enneagram No.3 - The Performer

นักแสดง ผู้ใฝ่สำเร็จ ผู้สร้างความสำเร็จ ผู้ริเริ่ม

เป็นนักต่อสู้ชีวิตที่น่ายกย่องใฝ่ฝันแต่สิ่งดีๆเขาชอบการแข่งขัน มีคติประจำตัวชีวิตคือการต่อสู้ สิ่งที่เขากระทำเพื่อต้องการให้ผู้คนยอมรับเขา ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชาย คนเบอร์ 3 เป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญต่อเพศตรงข้าม ถ้าเป็นสุภาพสตรีเธอจะเป็นผู้ที่พร้อมจะเป็นผู้นำทุกโอกาสที่เปิดให้เธอแสดงความรู้ความสามารถ ภาพลักษณ์ของคนเบอร์ 3 ต้องสดใสเรียบร้อยในทุกกริยาบทเนื่องจากการเป็นนักต่อสู้ที่ต้องการให้รูปลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วไปเป็นประการแรก สิ่งใดที่จะทำให้เขาดูดีแม้ว่าราคาแพงเขาพร้อมที่จะซื้อมาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้โดดเด่น

คุณเป็นคนลักษณ์ใด ... มาทดสอบ Enneagram กันนะ !!!..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/609310

อ้างอิง: thanakrit.net

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องจิตวิทยาความเห็น (0)