Enneagram No.7 - The Adventure

ผู้เสพย์สุข ผู้รู้รอบด้าน ผู้มีวิสัยทัศน์ ผู้ชื่นชมสิ่งดีๆในชีวิต

เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ มองโลกในด้านบวก เขามีสิ่งดีๆ สิ่งสร้างสรรค์ให้กับสังคม ขณะที่อยู่ในเหตุการณ์วิกฤติ เขาจะยิ้มได้อย่างเปิดเผยและเป็นบุคคลที่มักจะเห็นโอกาสในยามวิกฤติและฉกฉวยได้ทันเหตุการณ์ เป็นคนที่เปลี่ยนง่าย สิ่งที่ได้ประสพผลสำเร็จแล้ว เขาจะชื่นชมสักพักแล้วจะหันไปสนใจสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาท้าทายความสามารถ และเขาจะไม่ลังเลใจที่จะอาสาทันที คติของเขา "ชีวิตต้องการสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่

คุณเป็นคนลักษณ์ใด ... มาทดสอบ Enneagram กันนะ !!!..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/609310

อ้างอิง: thanakrit.net

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องจิตวิทยาความเห็น (0)