เรื่องเล่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย


ประวัติวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน

วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ดำเนินงานตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้วางรากฐานทางปัญญาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดตั้งโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่เน้นการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและการทำงานเพื่อส่วนรวม อาทิ โครงการลงชุมชนของนิสิต โครงการติวนิสิต (Copag Tutor) โครงการให้นิสิตริเริ่มทำกิจการ (Copag Creative) โครงการสร้างวิทยาลัยสีเขียว (Copag Green) ตลอดจนได้จัด Copag Open House และ Copag Open Book เพื่อเปิดบ้านวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกได้ทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย รวมทั้งการทำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เช่น คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ผู้แทนจากลักแซมเบิร์ก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านกฎหมาย (BABSEA CLE Foundation Thailand) เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนิสิต อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ปรัชญา

ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว)

ปณิธาน

บัณฑิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองต้องเป็น ผู้รอบรู้ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และบริการทางวิชาการสู่สังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำทั้งในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ กระบวนการยุติธรรม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่านิยมร่วมองค์กร (Shared Values)

C - Creativity ความคิดสร้างสรรค์

O - Optimization ความมีประโยชน์คุ้มค่า

P - Prestige ความมีเกียรติภูมิ

A - Ability ความสามารถ

G - Generosity ความมีน้ำใจ

ในการที่ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ดิฉันดีใจและประทับใจมากต่อวิทยาลัยแห่งนี้ ได้มาพบเพื่อนใหม่ๆและมิตรภาพที่ดีทที่เกิดขึ้น และส่วนมากก็จะใช้ภาษาอีสานในการพูดคุยกัน ตอนแรกที่มาเรียนก็แปลไม่ออกบางคำ บางคำก็ยังงงๆ แต่พอมาอยู่ไดสักพักก็หัดพูดหัดฟังจนทุกวันนี้เก่งเลยทีเดียว อาจารย์ก็มีแต่คนใจดีๆ มีการสอนที่สอดแทรกความรู้นอกห้องเรียนให้เราด้วย และประทับใจมากๆที่ได้เจอเพื่อนที่ดีและคอยช่วยเหลือและแนะนำในด้านการเรียน และเรื่องอืนๆ ถ้าไม่ได้มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครองแห่งนี้ก็คงอาจจะไม่ได้เจอเรื่องราวดีๆเหล่านี้ ดิฉันขอขอบคุณวิทยาลัยการเมืองการปกครองมากค่ะ เมื่อเรียนจบไปแล้วจะไม่มัวันลืมวิทยยาลัยการเมืองการปกครองแห่งนี้เลยค่ะ
หมายเลขบันทึก: 609582เขียนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2016 08:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กรกฎาคม 2016 04:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ช่วยเล่าเรื่องต้นไม้หน้าตึกเพิ่มเติมให้หน่อยสิครับ มีหลายต้นเลยว่าต้นอะไรบ้าง หรือมีสรรพคุณอะไรบ้าง จะช่ยให้บันทึกนี้มีชีวิตขึ้นอีกเยอะเลย


 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี