เปิดใจผู้ดำเนินรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

เรียนท่านผู้รับชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชม รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน รายการนี้เป็นรายการของจริง ที่อยากให้ท่านผู้ชมรับชมเพื่อให้เกิดปัญญา ทุกตอนจะมีการนำสาระในประเด็นและมุมมองต่างๆเพื่อสร้างการตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง อยากให้ท่านผู้ชมคิดตามและนำมาพิจารณาว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นและได้รับฟังให้ประโยชน์อะไรกับท่านผู้ชมบ้าง รายการมีทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ผิดพลาด ไม่ว่าจะความเห็นในการยกประเด็น หรือการนำเสนอ ต่างมีจุดอ่อนและความผิดพลาด ขอให้ท่านผู้รับชมพิจารณาทั้งข้อผิดพลาดและข้อดีในรายการ ผมในฐานะเจ้าของรายการ และผู้ดำเนินรายการรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าผมไม่ใช่มืออาชีพในการเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ แต่ทำไมมาทำรายการนี้ แถมผิดพลาดมาตลอดตั้งแต่เริ่มรายการ โดยเฉพาะการเปิดปิดรายการของผม ทุกครั้ง และก็ได้นำพิธีกรมืออาชีพมาออกรายการให้ดูเพื่อเปรียบเทียบกับผมที่เป็นพิธีกรที่พูดได้ว่าอ่อนหัด ทำให้คนดูหัวเราะและคิดว่าไม่ประมาณตน รู้ว่าทำไม่ดีแล้วยังมาออกอีก ทำไมไม่หาพิธีกรมืออาชีพมาออกแทน ผิดเป็นประจำถือว่านำตัวเองมาประจานให้ผู้ชมเห็นถึงความไม่เอาไหนของผม สิ่งต่างๆที่กล่าวมามีเหตุผลที่มาที่ไปทั้งสิ้น ขอให้ท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อเริ่มการเรียนรู้ร่วมกันครับ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้รับการแสดงความเห็นเพิ่มเติมจาก ดร.เมธา หริมเทพาธิป ดังนี้ "แต่ก็ได้แสดงถึงกล้าหาญ เสียสละ และพร้อมเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลง พัฒนา และชนะใจตนเองให้ได้ สมกับชื่อราย "เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน" คือ เปลี่ยนทั้งฝ่ายผู้ชมและผู้นำเสนอไปพร้อมๆ กัน เป็นเวทีที่เปิดกว้างทางความคิด ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งหวังเพียงการได้จุดประเด็นทางความคิดให้คนในประเทศนำไปคิดต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศชาติไปสู่สิ่งที่ดีและเจริญ โดยมุ่งเป้าที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติ ขอสนับสนุนท่านต่อไปครับ ^__^"