เรื่องเล่า ประวัติหมู่บ้าน

หมู่บ้านขนมจีนหมู่ที่3 ตำบลโคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

เดิมบ้านขนมจีนใช้ชื่อ “คุ้มน้อย” ซึ่งเปลี่ยนเป็นบ้านขนมจีนเมื่อ พ.ศ.2516 โดยพระครูวินัยธร (เปลี่ยน เรืองศรีมั่น) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อหมู่บ้าน เพราะเห็นชาวบ้านทุกครัวเรือนประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว คือ การทำขนมจีน อาชีพปัจจุบันอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพรอง คือ การทำขนมจีน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

1.นายสวน สุวรรณคำ6 มิถุนายน พ.ศ. 2514

2.นายเรียบ ทวะชาลี4 เมษายน พ.ศ. 2516

3.นายพุ่ม แก้วสากล14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526

4.นายชาลี ไชยบุดดีพ.ศ. 2530

5.นายวิเชียร เนื่องโนราช27 ตุลาคม พ.ศ. 2531

6.นางสมดี เหล่าเคน13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

7.นางสมดี เหล่าเคน10 มีนาคม 2552 – ปัจจุบันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้านความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สนใจคำว่า คุ้มน้อย หรือจุ้มน้อยมาก ครับ เกี่ยวกับขนมจีน หรือไม่เกี่ยวเลย