แนวทางการจัดอัตรากำลังพยาบาล สำนักการพยาบาล

Nurse
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ก่อนจะกล่าวถึงการจัดอัตรากำลังพยาบาลในปัจจุบัน ลองมาดูแนวทางการจัดอัตรากำลังพยาบาล สำนักการพยาบาล ปี 2545

http://www.nursing.go.th/Book_nurse/Approachtostaf...

ซึ่งเป็น แนวทางของสำนักการพยาบาล เมื่อ 14 ปี่ที่แล้ว เมือครั้ง ยังเป็นชื่อ กองการพยาบาล ดูเหมือนนานมาก

แต่ยังสามารถปรับใช้ให้ไกล้เคียงกับ การจัดการในปัจจุบันได้ ( จะมีความชัดเจนในภาระงานของกลุ่มการพยาบาล )

ซึ่ง กลุ่มการพยาบาลบางแห่ง ก็ยังไม่สามารถจัดได้ตามอัตรากำลังเล่มนี้ เนื่องจากพยาบาลต้องทำทุกอย่าง ในโรงพยาบาล

ไม่สามารถทำเฉพาะภาระกิจของพยาบาลอย่างแท้จริง ทำให้ FTE ที่ถูกคำนวณออกมา

ในแต่ละโรงพยาาลลดูเหมือนจะมีจำนวนเพียงพอ แต่ในความเป็นจริงแล้ว พยาบาลที่มีอยู่ไม่เพียงพอ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรการคำนวณ FTE พยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบัน ยิ่งมีความไม่ลงตัวมากมาย

เพราะการคำนวณจะมีเฉพาะงานหลักบางอย่างในขณะที่มีภาระกิจอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งที่ต้องทำแทนวิชาชีพบางวิชาชีพ ทั้งภาระงานที่ต้องทำในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข แต่ไม่นำมาคำนวณ เป็นภาระงาน

ความทุกข์ ของบริหารอัตรากำลัง ของทีมพยาบาลจึงยังเป็นทุกข์กองใหญ่ ของวิชาชีพ พยาบาล


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารการพยาบาลความเห็น (0)