​“อำนาจ”


อ้างอำนาจอันนำมาอำนวย

เพื่อชูช่วยหมู่ชนคนทุกชั้น

สันติสุขเสริมส่งดำรงพันธุ์

เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็น


มิใช่เพื่อวุ่นวายไม่สิ้นสุด

มิใช่จุดไฟลามตามขู่เข็ญ

มิใช่เพื่อชักนำสู่ลำเค็ญ

เท่าที่เห็นเน้นนำด้วยลำเอียง


อย่าฟังความข้างเดียวที่เหนี่ยวโน้ม

แล้วถาโถมรีบร้อนก่อนถกเถียง

มองหลายมุมประชุมรอให้พอเพียง

แล้วหลีกเลี่ยงทางผิดคิดทางตรง


มีอำนาจอาจอำนวยช่วยความดี

ด้วยวิถีอันงามตามหมู่สงฆ์

ช่วยเสริมศาสน์ศีลธรรมให้ดำรง

วัดยืนยงยังอยู่คู่เวียงวัง


คือรากฐานอันดีวิถีชาติ

มีอำนาจอย่าได้ทำลายหวัง

ทำลายวัดเหมือนคล้ายทำลายวัง

ชาติคงพังหวังคงสิ้นทุกถิ่นไทย


ไม่สร้างวัดแต่หมายทำลายวัด

เป็นพุทธบริษัทที่ชัดไหม

เชิญคนนอกศาสนามาไวไว

เป็นเมืองใหม่ไทยสิ้นแผ่นดินเดิม


โสภณ เปียสนิท

30 มิย 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (0)