ตายเป็นสุข

เขาว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ แต่เรากำลังตะแบงว่าเป็นสุขนะ โดยเฉพาะตายน่ะ ตายดีๆจะมีสุขที่สุด คือตายอย่างมีสติจิตว่างจากอคติใดๆ จิตช่วงนี้จะไวมาก ถ้าเราตายให้ดีจะมีสุขมาก ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ เกิดใหม่ก็จะเป็นคนมีบุญญาธิการทำความสุขได้อีกรอบชีวิต ดังนั้นควรซ้อมฝึกการตายไว้ให้ดี ทุกวัน สัก ๔ นาทีก็ดี โดยเฉพาะตอนกินข้าว และก่อนนอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)