โครงการต้านภัยยาเสพติด 2559มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีโครงการต้านภัยยาเสพติด ซึ่ง สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน ผู้ช่วยอธิการบดีได้กล่าวถวายรายงานถึงรายละเอียดของการจัดโครงการฯ ต่อประธาน ความว่า การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้และทราบถึงปัญหาและโทษของยาเสพติด

2. เพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิต ทักษะความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิธีแห่งหลักธรรม

3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ด และโรงเรียนขัติยะวงษา ส่วนกิจกรรมในโครงการ ได้แก่

1. กิจกรรมอบรมโครงการต้านภัยยาเสพติด ที่ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค

2. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
หมายเลขบันทึก: 609233เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2016 12:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มิถุนายน 2016 12:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี