ชีวิตที่พอเพียง ๒๖๙๒. ไปสวิส ๒๕๕๙ : ๗. ประชุม International Organizing Committee ของ PMAC 2017


วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การประชุมวันนี้ตกลงกันให้ นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐเป็นประธาน คุณหมอสุวิทย์ทำหน้าที่ ประธานแบบออกไปยืนกลางห้องประชุม แล้วดำเนินการประชุมแบบที่ทำให้ทุกคนต้องตื่นตัวตลอดเวลา เพราะท่านอาจชี้ให้ใครก็ได้ในวงประชุมตอบคำถามที่มีคนตั้งประเด็นขึ้นมา เป็นการประชุมที่สนุกมาก

วาระของการประชุม มี ดังนี้ (ลิ้งค์ไปยังไฟล์ IOC)คือเป็นการลงมติเห็นชอบข้อสรุปการจัด PMAC 2017 จาก ๓ วันที่แล้ว กับลงมติหัวข้อ (theme) ของการประชุม PMAC 2018 และ PMAC 2019 ซึ่งมีมติว่า ปี 2018 เรื่อง Emerging Health Threat ซึ่งเน้นโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อโรคดื้อยา (มีคนเสนอชื่อเรื่อง่า Making the world a safer place from infectious diseases แต่เราไม่จำเป็นต้องลงมติเรื่องชื่อในตอนนี้) ปี 2019 เรื่อง NCD ซึ่งเชื่อมโยงกับโรคอ้วน และโรคเมตะบอลิกอื่นๆ

กำหนดการประชุมเพียงครึ่งวัน ซึ่งก็เสร็จตามกำหนดเวลา ทำให้ในช่วงบ่ายทีมไทยได้ไปขึ้นรถไฟ scenic route ขึ้นยอดเขา Rochers-de-Naye



บรรยากาศในห้องประชุม



อีกมุมหนึ่ง



วิจารณ์ พานิช

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

บนเครื่องบินออสเตรียนแอร์ไลน์ ใกล้ถึงกรุงเทพ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand



ความเห็น (0)