EOL03

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆ คือ สูตร, ความสัมพันธ์, สมการต่างๆ

สิ่งนั้นแหละที่เราเรียกว่า ปรัชญา

ปรัชญาคือจุดร่วมที่ไม่ยึดติดกับปัญหาเฉพาะ ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง

มันพร้อมจะนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเลขไหนก็ได้ โจทย์ปัญหาที่แตกต่างกันได้ แต่ยังคงไว้ซึ่ง trend ที่คล้ายคลึงกัน

[ ดุลยภาพแห่งการเรียนรู้ ]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดุลยภาพแห่งการเรียนรู้ (Equilibrium of Learning)ความเห็น (0)