อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการแนวทาง STEM

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการแนวทาง STEM เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ" (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สถาบันการศึกษาใดสนใจ กรุณาติดต่อจองด่วนที่ 061 0098966

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Yongyootdha Sharing Pointsความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์การทำงาน

เรื่อง STEM น่าสนใจมาก