อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เรื่องเล่าสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาคารพลศึกษาอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถานที่พระราชทานประริญญาบัตรแก่นิสิตซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานนับว่าเป็นความโชคดีของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างมากดังนั้นเราควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้นอกจากใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรแล้วยังใช้จัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นพิธีไหว้ครูรับน้องปฐมนิเทศเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นต้นนอกจากนี้ยังใช้เล่นกีฬาออกกำลังกายสถานที่ในการเรียนการสอนจัดตั้งเป็นชมรมและกิจกรรมทุกอย่างที่ใช้พื้นที่มากก็จะถูกจัดขึ้นที่อาคารพลศึกษานับว่าอาคารพลศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามนอกจากนี้รอบๆอาคารพลยังมีที่ว่างเหมาะแก่การเล่นกีฬาง่าย เช่นแบตมิวตันการวิ่งนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ๆนิสิตมานั่งเล่นผักผ่อนหย่อนใจที่ให้อากาศดีมากเลยทำให้เราสดชื่นเราทุกคนควรช่วยกันรักษาและช่วยกันดีแลเพื่อผลประโชยน์ของตนเองและส่วนรวมที่เราจะใช้ร่วมกันดังนั้นอาคารพลมิใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสมบัตรของพวกเราทุกคน


ขอบคุณแหล่งข้อมูลและรูปภาพ

: http://manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9...
: https://www.l3nr.org/posts/252463


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพัฒนานิสิตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อย่างน้อยก็ได้อธิบายว่าสถานที่ตรงนี้ มีบทบาทสถานะ หรือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาว "มมส" เช่นใดบ้าง เสมอเหมือนเวลาที่เราจัดกิจกรรมในชุมชนัน่นแหละครับ บอกชื่อสถานที่ได้ แต่ก็ต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าสถานที่เหล่านั้น เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนในชุมชนอย่างไร ----

รบกวนตรวจทานการเขียนสะกดคำอีกสักนิด นะครับ เช่น "อาคารพลศึกษา" ไม่ใช่ "พละศึกษา"

สู้ๆ

13/7/2559

แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ

ขอบคุณครับ