ถอดรหัส Brexit กระทบขนาดไหน

หลังอาหารเช้า อ่านบทวิเคราะห์ จากบริษัท Bain &Company สรุปได้ว่า ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ของโลก ในปี่ 1980 มีวงจร 11 ปี และวิกฤตการณ์ถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งล่าสุด ปี 2009 ผ่านมา 7 ปีแล้ว ผลจาก Brexit น่าจะมี impact ประมาณ 3 ปี หมายถึง การฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยที่กำลังจะเงยหัวขึ้น ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3 ปีนับจากนี้ หากบทวิเคราะห์คาดการณ์วงจรภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทำนายถูก พวกที่อยู่ดอย อยู่ม่อนแจ่ม คงเล่นรอบยากหน่อย รอปันผลอย่างเดียว อากาศดีหลังจาก 3 ปี ค่อยลงจากดอยเข้าเมืองได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business & HR -KMความเห็น (0)