​นบอาจารย์บรรจบสำนึกรู้บุญคุณอบอุ่นจิต
เพราะท่านคิดถึงชาติศาสนา
วิสัยทัศน์กว้างไกลในปัญญา
รู้คุณค่าแห่งธรรมนำชีวิต

นบอาจารย์บรรจบ บรรณรุจิ
ปัญญาวิเศษสร้างหนทางศิษย์
ปริยัติเรียนรู้น่าบูชิต
พร้อมอุทิศปฏิบัติขจัดทุกข์

เมื่อเห็นภัยศาสนาอนาคต
อาจกำสรดสิ้นสร่างหนทางสุข
วันข้างหน้าท่าทีกลียุค
หวังปลอบปลุกความรักพิทักษ์ธรรม

กลางความเห็นแปลกแยกและแตกต่าง
รอยบาดหมางบางใครใคร่เหยียบย่ำ
ด้วยข้อเขียนความคิดประดิษฐ์คำ
โถมกระหน่ำทำท่ามากอารมณ์

ด้วยสัมมาทิฐิวิเศษสุด
ดำรงพุทธดำรงไทยใช้เป็นร่ม
ด้วยไมตรีเมตตาน่าชื่นชม
เห็นเหมาะสมคมคำนำบรรยาย

ยกพระพุทธศาสนาประจำชาติ
ใช่มุ่งมาดปรารถนาพาเสียหาย
เพื่อความสุขทุกคนพ้นอบาย
จุดมุ่งหมายคือธรรมนำสังคมโสภณ เปียสนิท

บันทึก มิย 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ผมเป็นห่วงอ.บรรจบ ที่ท่านออกมาแอ่นอกรับภัยต่างๆ แต่ชาวพุทธกลับหดหัวอย่างน่าหดหู่ที่ปากว่า แต่ไม่ออกมาเป็นรูปธรรม

ขอบคุณที่แวะทักทายกัน

จริงดั่งที่ว่ามา ทราบข่าวตอนนี้พระผู้ใหญ่หลายรูปเริ่มพูดเรื่องนี้มากขึ้นทุกทีแล้วครับ