เกิด (อินทรวิเชียรฉันท์)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ขอบคุณ พระ ให้เกิด.............สิริเลิศพระพรดล
พาลภัย พระ โปรดพ้น..............ขณะนี้ดลอดไป


...สรรเสริญพระคุณเถิด............ลุประเสริฐ"มนุษย์"ไซร้
รักเอื้อ"ระทมใจ"....................สุกระทำสิทันที


มนุษย- มนุษย์ (มะนุดสะยะ- มะนุด) น. สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง คน (ส. ป. มนุสฺส).
ราชบัณฑิตยสถาน

สุ (มค. สุ) ว. ดีงาม, ง่าย, เป็นอุปสรรคในภาษาบาลีและสันสกฤต สำหรับต่อข้างหน้าคำ,
บางที แผลงเป็น สุว หรือ เสาว เช่น สุคันธ เป็น สุวคนธ์ เสาวคนธ์.
อ.เปลื้อง ณ นคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 20301 คำประพันธ์ Poetryความเห็น (0)