160621-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Sure & surely

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


(DPWE) อธิบายว่า ต้องระมัดระวัง การใช้ adj. “Sure” และ adv. “Surely”

เช่น ‘That was a sure sign of his interest.’ โดย ‘sure’ ขยาย นาม‘sign’

เช่น ‘That was surely a sign of his interest.’ โดย ‘surely’ ขยาย กริยา was

สามารถใช้ adj. “Sure” อย่างไม่เป็นทางการ เป็น Adv. เช่น “Sure enough”

แต่การใช้ในภาษาพูดเช่นนี้ ไม่แนะนำให้ใช้ในงานเขียน

(Random House Dictionary) อธิบายการใช้ ‘sure” และ “surely”

เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้แก่ Adv. ในนัยะ “undoubtedly/certainly”

เป็นการใช้ทั่วไป ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ในการพูดและงานเขียนแทนการพูด เช่น

‘She sure dazzled the audience with her acceptance speech.’

‘It was sure hot enough in the auditorium.’

และเป็นไปได้ที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เมื่อใช้ในเนื้อหาอื่น

‘It sure is hot in here.’

‘I sure wouldn’t want to be in your place.’

ใช้ Surely ในนัยะนี้ ได้กับการพูดและเขียน หลายแบบ แม้การใช้เป็นทางการอย่างที่สุด

‘The court ruled that the law was surely meant to apply to both profit-making and nonprofit organizations.’

‘The law was surely meant to apply to both rich and poor.’


คำพ้องความหมายรวมถึง “Sure” “Certain” “Confident” และ “Positive”

“ต่างแสดงความเชื่อและไว้ใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าบางสิ่งเป็นความจริง”

ซึ่ง ทั้งสี่คำนี้ บ่อยครั้ง สามารถใช้แทนที่กันได้

โดยที่ “SURE” เป็นคำง่ายใช้ทั่วไปมากที่สุด แสดงการปราศจากซึ่งความสงสัย

‘Never teach a child anything of which you are not yourself sure.’

และ “CERTAIN” ชี้แนะว่ามีเหตุผลแน่นอนว่าเป็นอิสระจากข้อสงสัย

‘We went that early because we were certain it was the only way we would ever get a seat.’

และ “CONFIDENT” เน้นความเข้มแข็งในความเชื่อ หรือเชื่อมั่นในตนเอง

‘It goes without saying that a smiling, confident person will do better in an interview than a surly one.’

และ “POSITIVE” แสดงนัยะการเน้นความแน่นอน

‘We were young, and I was positive nothing really terrible could happen to us.’


(CCD) อธิบายการใช้คำเหล่านี้

ถ้าคุณ “certain” หรือ “Sure” ในบางสิ่ง หมายถึง คุณไม่มีข้อสงสัยในสิ่งนั้น

‘He felt certain that she would disapprove.’

‘I’m sure she’s right.’

ถ้าหากเป็นที่ “certain” ว่าบางสิ่งเป็นความจริง มันต้องเป็นความจริงแน่นอน

และถ้าเป็นที่ “certain” ว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้น มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

‘It is certain that he did not ask for the original of the portrait.’

‘It seemed certain that they would succeed.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “sure” เมื่อต้องการบอกว่า บางสิ่งเป็นความจริงหรือจะเกิดขึ้น

แทนการกล่าวว่า “it is certain” ว่าบางคนหรือบางสิ่งจะทำบางสิ่ง

สามารถใช้ว่า “they ‘are certain to do’ it” หรือ are sure to do it

‘The growth in demand is certain to drive up the price.’

‘These fears are sure to go away as the baby gets older.’

‘The telephone stopped ringing. It’s sure to ring again,’ Halle said.

แทนการกล่าวว่า “it is certain” ว่าบางคนจะสามารถทำบางสิ่ง

บ่อยครั้งคุณกล่าวว่า พวกเขา “can be certain of” ทำสิ่งนั้น หรือ “can be sure of” doing it.

‘I chose this hospital so I could be certain of having the best care possible.’

‘You can always be sure of controlling one thing – the strength with which you hit the ball.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้คำเน้น เช่น “very” หรือ “extremely” นำหน้า “certain” หรือ “sure”

ถ้าต้องการเน้นว่า “ไม่มีข้อสงสัย ว่าบางคนหรือบางสิ่งเป็นความจริง”

ให้ใช้คำเช่น “absolutely” หรือ “completely”

‘We are not yet absolutely certain that this report is true.’

‘Whether it was directed at Eddie or me, I couldn’t be completely certain.’

‘Can you be absolutely sure that a murder has been committed?’

‘She felt completely sure that she was pregnant.’

ในโครงสร้างประโยค ปฏิเสธ โดยทั่วไป ใช้ “sure” มากกว่า “certain”

‘Are you going to the party tonight?’ – ‘I’m not sure. Are you?’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)