ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองขามน้อย

Rawadee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยประมาณ พื้นเพเดิมชาวบ้านอพยพมาจากจังหวัดมหาสารคาม คือคุณพ่อพุทธ แสนสุข ที่อพยพมาจากจังหวัดมหาสารคามและตั้งชื่อหมู่บ้านตามสภาพภูมิประเทศที่มีหนองน้ำและต้นมะขามอยู่รอบๆบริเวณเป็นจำนวนมากชื่อว่าบ้าน”หนองขามน้อย” ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันและต้นมะขามที่ขึ้นตามริมหนองน้ำก็เป็นมะขามน้อยหรือมะขามที่รู้จักกันเพราะในตอนนั้นผู้คนที่เขาไปเลี้ยงวัวควยก็จะพากันไปเก็บลูกมากินกับพริงเกลือส่วนหนองน้ำที่เป็นที่มาตอนนี้ก็ได้เป็นหนองน้ำให้ใช้กันมาตั้งแต่นั้นมาและ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้ใหญ่บ้านทำการปกครองหมู่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบัน คือ

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านหนองขามน้อย

ลำดับที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

1

นายหาร บัวมาศ

เสียชีวิตแล้ว

2

นายสุข แสนสุข

เสียชีวิตแล้ว

3

นายหน่อ ประทุมแสง

เสียชีวิตแล้ว

4

นายฝั่น สมบัติคำ

เสียชีวิตแล้ว

5

นายพัน งามสีทา

เสียชีวิตแล้ว

6

นายสาคร บัวมาศ

7

นายอุดร ทบสนธิ์

8

นายศิริ ทรงฤทธิ์

9

นายสัมพันธ์ ประทุมแสง

คนปัจจุบัน

วิสัยทัศน์หมู่บ้าน

“พัฒนาอาชีพเสริม ต่อเติมคุณภาพชีวิต ร่วมอยู่อย่างเอื้ออาทร”

คำขวัญหมู่บ้าน

“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม”

ภูมิประเทศพอสังเขป

ที่ตั้ง

บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อบต.บึงพะไล อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ไปทางทิศ ใต้ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 150 กิโลเมตร ระยะทางจากหมู่บ้านถึงที่ว่าการอำเภอใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 45 นาที

มีพื้นที่รวม 6,734ไร่ แยกเป็นพื้นที่ตั้งบ้านเรือนชาวบ้าน 234 ไร่ พื้นที่การเกษตร 6,500ไร่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือติดต่อกับบ้านหนองบง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้ติดต่อกับบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งที่มา: ถ่ายเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559


แหล่งที่มาของภาพ: http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=7969


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานิสิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ปัจจุบัน ชุมชนมีต้นมะขามเยอะไหมครับ

และยังมีหนองน้ำหลงเหลืออยู่ไหมครับ