วัดหนองใหญ่

วัดหนองใหญ่ ตำบลพุคำจาน พระอาจารย์สมาน

วัดหนองใหญ่

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

วัดหนองใหญ่ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี(ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ ๖ บ้านหนองใหญ่ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี)อยู่ห่างจากอำเภอพระพุทธบาทประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง และห่างตัวจังหวัดสระบุรีประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ใช้เส้นทางสระบุรี – หล่มสัก และถนนจากอำเภอพระพุทธบาท เชื่อมต่อทะลุ เส้นทางสระบุรี – หล่มสัก ผ่านหน้าวัดหนองใหญ่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๐ ไร่ วัดหนองใหญ่ จากการสันนิษฐาน ก่อสร้างมาประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ กว่าๆหรือเมื่อประมาณ ๕๐ ปีกว่าๆ เนื่องจากเป็นที่นิคมสร้างตนเอง จัดสรรให้ที่ดินแก่ราษฎรประกอบอาชีพประมาณคนละ ๒๕ ไร่ ทำไร่และเลี้ยงสัตว์

พระพุทธชินสีห์(หลวงพ่อสำเร็จ)


รายนามผู้บริจาคสร้างพระพุทธชินสีห์(หลวงพ่อสำเร็จ)


วัดหนองใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พุทธศักราช๒๕๓๕ มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ

  • พระเรือง
  • พระอธิการสอง (คณีอุดร) เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๗ ถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕๔


พระอาจารย์สมาน ปสนุโน


ปัจจุบัน พระอาจารย์สมาน ปสนุโน (ฐานะนามเดิมนายสมาน อินทรถา เกิดเมื่อวันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๖ บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ ๒ ตำบลพุคำจาน วุฒิการศึกษาชั้นปีที่ ๔ อาชีพรับจ้างทั่วไป สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย สีเนื้อดำแดง ตำหนิหลังมือซ้าย บิดาชื่อนายโชติ มารดาชื่อ นางหนู อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๔๐ น.วัดปัญจาภิรมย์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี อุปัชฌาย์พระครูสุวรรณ สารคุณ พระกรรมวาจาจารย์พระอนุสรน์สุภตโต พระอนุสาวนาจารย์ พระนิโรจน์ ฐานสโร สังกัดวัดนิคมเขมาราม ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี)รักษาการเจ้าอาวาส วัดหนองใหญ่ เมื่อประปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ท่านเป็นพระที่อารมณ์ดี ผ่านประสบการณ์ชีวิตมากมายหลายรูปแบบ ขอบอกกล่าวว่าท่านๆทั้งหลายน่าลองไปสัมผัสดู และจะได้อะไรดีๆกลับมา

บริเวณวัดหนองใหญ่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อักษรย่อ ทะเบียนรถความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

งดงามมากๆ นะคะ


เขียนเมื่อ