โครงการssyv อาสารับใช้เ้วยใจยินดี

ชื่อโครงการว่า ssyvอาสารับใช้ด้วยใจยินดี เป็นโครงการที่ทางโรงเรียนที่เป็นศาสนาคริตส์จัดทำขึ้นและให้นักเรียนตัวแทนในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นจิตอาสา คอยช่วยเหลือ และที่เคยไปทำคือ ไปบ้านพักคนชรา ไปทำความสะอาดและสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่คนชรา จากนั้นได้นำของใช้ที่เป็นประโยชน์นำมาบริจาค
<img src="https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/161/882/large_image.jpeg" "="">

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ssyv อาสารับใช้ด้วยใจยินดีความเห็น (0)