ถึงวันศุกร์แล้ว (17 มิถุนายน 2559)

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากเมื่อวานที่ลาป่วย วันนี้จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ต่อ แต่เป็นคาบก่อนจะพักรับประทานอาหารกลางวัน นักเรียนมีเริ่มจะไม่ค่อยสนใจเรียนบ้าง เอาจริงๆแล้ว ก็มีแค่สองสามคนที่เล่นกันจริงๆ ส่วนคนอื่นก็ตั้งใจเรียนดี มีบางพวกที่ลุกไปเล่น แต่พอดิฉันเตือนก็รีบวิ่งกลับมา แต่บางพวกที่เตือนละไม่กลับมานั่งที่ คงต้องหาวิธีต่อไป

ภาคบ่ายคือวิชาภาษาไทย ซึ่งดิฉันคิดไว้อยู่แล้วว่า ภาคบ่ายแล้วเรียนภาษา เด็กๆก็คงจะไม่กระตือรือร้นมากนัก ดิฉันจึงให้เด็กฝึกอ่านบทร้อยกรอง สลับกับดูวิดีทัศน์ จากนั้นก็ให้เด็กทำแบบฝึกหัด ซึ่งแบบฝึกหัดของดิฉันออกแบบเหมือนเช่นเคย ก็คือ มีส่วนที่เอาไว้วัดผลประเมินผล และส่วนเพิ่มเติมประกอบที่เอาไว้ให้นักเรียนที่เสร็จก่อนทำเพื่อไม่ให้เด็กออกไปวิ่งเล่น หรือไปชวนเพื่อนคนอื่นเล่น โดยดิฉันออกแบบมาให้เป็นภาพระบายสีที่เป็นรูปภาพสัมพันธ์กัีบเนื้อหาที่เรียนและด้านหลังแบบฝึกหัด ดิฉันทำเป็นจุดประสำหรับคัดลายมือ วึ่งก็ได้ผลดี เพราะสามารถทำให้นักเรียนทุกระดับนั่งทำงานตนหมดคาบได้

<p “=”“>วันนี้ดิฉันอยู่เวร ตอนเย็นต้องรอนักเรียนทุกคนกลับบ้านกันหมดก่อน ซึ่งการอยู่เวรวันนี้ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี นักเรียนหมดเวลาประมาณหกโมงเย็น </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิชญา จินดาธรรม (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)