การศึกษาฝรั่งเศสผ่าน Baccalauréat 2016 ข้อสอบจบม.6-เข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 1

  • เกริ่นนำ: ในชุดบันทึกนี้ ผู้เขียนจะนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสอบที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนักศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้มาจากการค้นคว้าประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบการสอบนี้ และจากข่าวการสอบตามหนังสือพิมพ์ประจำวันของประเทศฝรั่งเศสที่ผู้เขียนจะ(พยายาม)แปลลงมาแบ่งปัน ผู้เขียนหวังว่าทุกท่านจะได้ความคิดและมุมมองที่อตกต่างจากชุดบันทึกนี้


ช่วงนี้ (เริ่มวันที่ 15 มิถุนายน 2016) ประเทศฝรั่งเศสกำลังจัดการสอบ Le Bac (Baccalauréat) 2016 ซึ่งเทียบเท่ากับข้อสอบจบม.6/ข้อสอบสำหรับใช้เข้ามหาวิทยาลัย การสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปี ค.ศ.1808

Baccalauréat (อ่านแบบไทยง่าย ๆ ได้ว่า บาค-คา-โล-เร-อาต์) ประกอบด้วยข้อสอบข้อเขียน (เรียงความ essay) การสัมภาษณ์ รวมไปถึงการปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งนี้ จำนวนวิชาและน้ำหนักคะแนนจะขึ้นอยู่กับสาย(กลุ่มวิชา)ที่นักเรียนเลือกสอบ

การสอบ Baccalauréat ในปี 2016 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 จนถึงวันที่ 22 เดือนมิถุนายน โดยตามธรรมเนียม จะเริ่มต้นด้วยการสอบข้อเขียนวิชา Philosophie วิชาปรัชญา ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2016 ซึ่งเป็นการเขียนเรียงความ (essay)


ต่อไปนี้เป็นตัวข้อสอบ Baccalauréat 2016 Philosophie จริง โดยแบ่งตามสายของข้อสอบ ที่ผู้เขียนได้แปลจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ Le Figaro...

ข้อสอบวิชาปรัชญา (15 มิถุนายน 2016)

คำสั่ง: เลือกตอบหนึ่งหัวข้อ เวลา 4 ชั่วโมง (สำหรับทุกสาย)

Série Scientifique (S) (สายวิทยาศาสตร์)
1. ทำงานน้อยลง ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น?
2. การจะรู้สิ่งใด จำเป็นต้องพิสูจน์หรือไม่?
3. อธิบาย text (ที่ยกมา) จาก The Prince (เจ้าผู้ปกครอง) โดย Machiavelli

Série Economique-Sociale (ES) (สายสังคม-ธุรกิจและพาณิชย์)
1. เรารู้สิ่งที่เราต้องการเสมอหรือไม่?
2. ทำไมคนเราถึงมีความสนใจที่จะศึกษาประวัติศาสตร์?
3. อธิบาย text (ที่ยกมา) จาก Principles of Philosophy (หลักการแห่งปรัชญา) โดย René Descartes

Série Littéraire (L) (สายศิลป์)
1. การเชื่อมั่นในศีลธรรมของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์หรือไม่?
2. ความต้องการ (desire) โดยธรรมชาติแล้ว ไร้ขีดจำกัดหรือไม่?
3. อธิบาย text (ที่ยกมา) จาก Vérité et Politique (ความจริงและการเมือง) โดย Hannah Arendt

Bac Technologie (สายเทคโนโลยี)
1. การที่เราจะถูกต้อง (just) นั้น จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่?
2. เราสามารถให้เหตุผลต่อความเชื่อของเราได้เสมอหรือไม่?
3. วิจารณ์ text (ที่ยกมา) จาก Causeries (การเสวนา) โดย Marleau-Ponty


ผู้เขียนขอแปล version ภาษาอังกฤษด้วย เนื่องจากคำถามเชิงปรัชญาเหล่านี้ คำแต่ละคำมีความหมายและรากของคำ(ทั้งทางภาษาศาสตร์และทางวัฒนธรรม)ที่แตกต่างกันในแต่ละภาษา หลายคำในเลือกใช้ในภาษาไทย อาจแทนความหมายได้ไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ได้มีมิติของคำเท่ากับต้นฉบับครับ ลองอ่านเป็นภาษาอังกฤษ อาจเข้าใจมากขึ้นครับ

Baccalauréat Philosophie 2016

Choose one of three subjets. Time: 4 hours

Série S Scientifique (Scientific)
1. Work less, better living?
2. Do we have to prove in order to know?
3. Explanation: text from Machiavelli's The Prince

Série ES Economique-sociale (Social-Economic)
1. Do we always know what we desire?
2. Why do we have interest in studying history?
3. Explanation: text from René Descartes' Principles of Philosophy

Série L Littéraire (Literary)
1. Our moral convictions, are they founded on experience?
2. The desire, by nature, is it unlimited?
3. Explanation: text from Hannah Arendt's Vérité et politique (Truth and Politics)

Série Technologie (Technology)
1. To be just, obeying the laws is enough?
2. Can we always justify our believes?
3. Comment: Merleau-Ponty's Causeries


เป็นอย่างไรบ้างครับ ประเทศฝรั่งเศส (และคงเช่นเดียวกับประเทศตะวันตกอื่น ๆ) เขาสอนให้คนคิดจริง ๆ นี้หมายความว่า เขาต้องการให้คนของเขาคิดเป็น โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิด ข้อสอบที่เป็นเครื่องมือวัดนี้จึงมาสอดรับกับการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น (ไม่ใช่การเรียนการสอนเพื่อให้ตรงกับข้อสอบ)

นอกจากนี้ขอทิ้งท้ายว่า การเรียนวิชาปรัชญาในประเทศตะวันตกนี้ เขาต้องการให้คนคิดเองให้เป็น ไม่ใช่จำคำพูดความคิดของคนอื่นมาตอบนะครับ

วันที่สอง นักเรียนฝรั่งเศสเขาจะสอบอะไรกัน โปรดติดตามครับ...


มุนินทร ว.

เขียนวันที่ 15/6/16


ข้อสอบแปลจาก Le Figaro Bac 2016 Philo

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน French Baccalauréat 2016ความเห็น (0)