วันที่ 25 เวลาช่างผ่านไปเร็วมากจริงๆ (17 มิถุนายน 2559)

วันนี้ช่วงเช้ามีสอน ช่วงบ่ายว่าง เป็นวันที่สบายรองมาจากวันจันทร์ :)


สอนคณิตศาสตร์ วันนี้ไม่ได้เริ่มแผนเรื่องใหม่ สอนเรื่องเดิมต่อเนื่องจากเมื่อวานเพราะเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจ

การบวก ลบระคน จึงต้องสอนเรื่องเดิมก่อน จะปล่อยผ่านให้เด็กไม่รู้ไม่ได้ เลยต้องอธิบายซ้ำ ยกตัวอย่างเยอะๆ

ให้เด็กได้ฝึกคิด และให้เด็กทำแบบฝึกในห้องเรียน ผลที่ออกมาคือเด็กเข้าใจและทำโจทย์ได้ แต่มีเด็ก4 คน ที่ยังไม่ได้

อาทิตย์หน้าคิดว่าจะสอนเสริมเด็กพวกนี้ก่อนที่จะไปเรื่องใหม่ เดี๋ยวจะไม่เข้าใจไปใหญ่วันนี้สงบเสงี่ยมดีมาก


ต่อมาวิชาสังคม วันนี้เรียนเรื่อง วัฒนธรรมไทย แต่ก็ได้มีการนำคลิปวัฒนธรรมหรือประเพณีแปลกๆของต่างประเทศให้ดู

ถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมนะเด็กๆ เด็กห้องนี้ชอบดูคลิป ดูวีดีทัศน์ เมื่อมีอะไรให้ดูเด็กจะชอบ และเงียบกัน

ในการสอนฉันจึงมักนำคลิปมาเปิดให้เด็กๆดู


อาหารเที่ยงของวันนี้เดี๋ยวก็วันศุกร์ เดี๋ยวก็วันศุกร์ ทำไมเร็วแบบนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปัทมาภรณ์ ธิปัญจะ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)