พัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์สำหรับเกษตรกร

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.59 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้ารับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สสก.3 จ.ระยอง เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงระบบโปรแกรมให้ตรงความต้องการของเกษตรกร โดยมีทีมคณาจารย์จาก มสธ. เข้าร่วมกระบวนการศึกษาวิจัยด้วย ณ จ.ระยอง และ จ. ชลบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DOAE e-Learningความเห็น (0)