63.วิทยากรโครงการ Start up thailand บรรยายหัวข้อ business model canvas จังหวัดมุกดาหาร โดย ดร.ทิวากร เหล่าลือชา

63.วิทยากรโครงการ Start up thailanก บรรยายหัวข้อ business model canvas โดย ดร.ทิวากร เหล่าลือชา

63.วิทยากรโครงการ Start up thailand บรรยายหัวข้อ business model canvas โดย ดร.ทิวากร เหล่าลือชา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)