บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) 63.วิทยากรโครงการ Start up thailanก บรรยายหัวข้อ business model canvas โดย ดร.ทิวากร เหล่าลือชา