ชมรมครูกับการขับเคลื่อนการศึกษา -- ระบบสนับสนุนในศตวรรษที่ 21

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดิฉันพยายามบอกเสมอว่า ชมรมที่เข้มแข็งจะดำเนินการไปได้้ ด้วยตัวของชมรมเอง ก็เริ่มเห็นแววในการทำงาน จากการทำงานหนักในการอบรมครู สามหลักสูตร ด้วยบทบาทของศึกษานิเทศก์ ที่เป็นที่ปรึกษาก็จะ ให้ความรร่วมมือและช่วยกันทำงานต่อไป คือระบบสนับสนุนการเป็นเครือข่าย ใน ศต.21

การก่อตั้งชมรมครูไอซีที ที่กาฬสินธุ์ เริ่มก่อตั้ง ด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กร (ผอ.สพป.) การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการขยับ ขับเคลื่อนไปด้วย บุคคลที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งคือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดิฉัน พยายามจะแชร์ ว่า บทบาทของศึกษานิเทศก์ ก็มีส่วนสำคัญ ในการทำเกิดการมีส่วนร่วม เพราะเป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องจาก การก่อตั้ง เริ่มจากเขตพื้นที่ฯ ไม่ใช่จากคนที่มีหัวใจเดียวกัน ..ดังนั้น การทำงานจึงต้องอาศัยความอดทน เสียสละ มองที่เป็าหมาย เพื่อให้เป็นรูปเป็นร่าง

ศึกษานิเทศก์ ทำอะไร

     • หากรรมการ ( ทาบทาม ติดต่อ คนที่มีแวว และเห็นในความสนใจคล้ายๆ กัน)
     • จัดการให้คณะกรรมการ เลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อเลือกประธาน และตำแหน่งต่างๆ
     • สนับสนุนให้มีการจัดทำข้อบังคับ โลโก้ ระเบียบ
     • กระตุ้นให้เกิดการประชุม ให้การทำงานเกิดจากการมีส่วนร่วม (ไม่ใช่เขตบอกให้ทำ)
     • จัดการเรื่องงาน ธุรการ ที่ต้องสื่อสารไปยัง โรงเรียน เขตพื้้นที่
     • กระตุ้นให้มีการหาสมาชิก
     • สนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์การทำงาน ในวงของชมรม AAR การทำงาน
     • สนับสนุน งบประมาณ (ในกรณีที่เขตพื้นที่มี)
     • ประชาสัมพันธ์การทำงาน


     ชมรมครูไอซีที ทำอะไร ดิฉันสังเกตดูบทบาทของคณะกรรมการชมรม ตั้งแต่เริ่มต้น เห็นคนที่่ใช้ห้วใจในการทำงาน เป็นดังนี้

   • บทบาทประธานชมรม นำองค์กร ด้วยการกระตุ้น แสดงวิสัยทัศน์ ให้ความั่นใจ มีความรับผิดชอบ ประชุม รับฟังความคิดเห็น เสียสละ
   • บทบาทของคณะกรรมการ ทุกบทบาท มาด้วยความเสียสละ ไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย แสดงความคิดเห็น วางแผนการทำงาน และ ให้ความร่วมมือ ทุกอย่างตามที่กลุ่มร้องขอ
   • มีเป้าหมายเดียวกัน ..
  • อุปสรรค

   อุปสรรคการทำงาน คือ ทุกคนมีภาระที่โรงเรียน แต่ก็ได้เห็น การเสียสละ อย่างเช่น การเป็นวิทยากร ก็จะผลัดกันไปมา เพื่อช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจกัน


ดิฉันพยายามบอกเสมอว่า ชมรมที่เข้มแข็งจะดำเนินการไปได้้ ด้วยตัวของชมรมเอง ก็เริ่มเห็นแววในการทำงาน จากการทำงานหนักในการอบรมครู สามหลักสูตร ด้วยบทบาทของศึกษานิเทศก์ ที่เป็นที่ปรึกษาก็จะ ให้ความรร่วมมือและช่วยกันทำงานต่อไป คือระบบสนับสนุนการเป็นเครือข่าย ใน ศต.21
ผลการประเมินการอบรม สามหลักสูตร e-book, YouTube , Google Application เป็นดังนี้

https://docs.google.com/document/d/1sfEXlvWasKnj4f...

https://docs.google.com/document/d/1O4eqynce5C1Dmr...

http://gg.gg/421jrบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)