ฝึกสอนวันที่ 2 ในสัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559)


วันนี้ทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ป.2/1และ ชั้นป.2/2 ค่ะวันนี้ทำการสอนในเรื่องของสีค่ะ โดยการบูรณาการกับธงชาติอาเซียนค่ะเด็กๆนักเรียนสามารถตอบได้ค่ะในเรื่องของสีของธงชาติ แล้วก็มีการเพิ่มเติมตัวการ์ตูนให้เด็กได้เรียนรู้สีเพิ่มเติมค่ะ เด็กวันนี้ให้ความร่วมมือในการเรียนวันนี้มากๆตั้งแต่เกม ตั้งแต่การทำงานวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะเด็กสนุกกับการเรียน แล้ววันนี้หลังจากเสร็จสิ้น ก็มารับฟังการนิเทศจากครูปรียานุชวันนี้ถือว่ามันเป็นการทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นกับการสอนเด็กนักเรียน ช่วยให้ได้ทราบถึงข้อบกพร่องของเรา มันทำให้เราเรียนรู้ว่าต้องปรับการสอนให้ถูกหลัก

ส่วนในช่วงบ่ายก็ทำการสอนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะวันนี้เป็นการสอนให้เด็กนักเรียนรู้จักการทำสื่อค่ะ เกี่ยวกับการนำภาพสัตว์มาติดที่ไม้ไอศกรีม พร้อมกับให้เด็กนักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไป ซึ่งเด็กๆแต่ละคนก็จะชื่นชอบผลงานของตนเอง ซึ่งเป็นการให้เด็กนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีค่ะ เพราะการลงมือทำเองจะทำให้เด็กได้จดจำและนำไปทำได้ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ก็จัดการเตรียมตัวไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนในชั้นของตนเองค่ะ วันนี้ทำการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่ใกล้ๆโรงเรียน วันนี้ไปครูพี่เลี้ยงค่ะ ไปเยี่ยมทั้งหมดหกหลัง จากการไปเยี่ยมและสอบถามทำให้รู้จักตัวตนเขามากขึ้น ทำให้ได้ทราบความเป็นอยู่มากขึ้นเพราะเด็กแต่ละคนที่ไปมีน้อยมากที่ครอบครัวของเขาจะสมบูรณ์ ส่วนใหญ่พ่อแม่หย่าร้าง จึงทำให้เด็กขาดความอบอุ่น ซึ่งในฐานะครูจะต้องคอยสอดส่องดูแล ให้กำลังใจเขาเพื่อให้เขาสู้ต่อไป บางคนฐานะยากจนทางโรงเรียนก็จะได้หาทุนช่วยเหลือต่อไป การได้มาฝึกสอนที่โรงเรียนแห่งนี้โชคดีค่ะได้ประสบการณ์ที่หลากหลายได้ออกเยี่ยมชุมชน ฝึกไว้กับการไปอยู่เป็นครูดอยจริงๆ ไว้วันพรุ่งนี้จะกลับมาเล่าบ้านเด็กนักเรียนให้ทราบใหม่นะคะ



การทำสื่อของเด็กน้อยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2



แต่ละคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่อยู่ที่ตัวเราถ้าคิดดี ทำดี อนาคตเจริญ


เด็กชายจีโน่ครับ ชอบเด็กน้อย น่ารัก มาเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน ชีวิตบางคนต้องสู้เพื่อความอยู่รอด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"



ความเห็น (0)