เรื่องสำคัญในมหาลัยมหาสารคาม


๗. พระพุทธกันทรวิชัยฯ (พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก)๗. พระพุทธกันทรวิชัยฯ (พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า "พระกันทรวิชัย" เป็นพระพุทธรูปปาง สมาธิเพชร วัสดุโลหะสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว สูง ๘๒ นิ้ว ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ จำลองแบบ คุปตะตอนปลาย ประทับนั่งเหนือดอกบัวตามลัทธิมหายาน

ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สร้างพระ พุทธรูปแบบเอกลักษณ์ของชาวอีสาน เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคามโดยนำพระพิมพ์ดินเผาที่ขุดค้นพบจากเมืองโบราณที่อำเภอ กันทรวิชัยเป็นต้นแบบ เป็นพระพุทธรูปแบบศิลปทวารวดีสกุลช่างพื้นเมือง ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรเหนือฐานบัว มีเรือนแก้วอยู่เบื้องพระ ปฤษฎางค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเททองหล่อ พร้อมด้วสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(วาสน มหาเถระ) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๔ ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามว่า"พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก" พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ไว้ ณ ผ้าทิพย์ด้านหน้าฐานพระพุทธรูป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ต่อมาจังหวัดมหาสารคามได้จำลองพระพุทธกันทรวิชัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่ จังหวัด และหน่วยราชการต่างๆ ในภาคอีสานอย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างจำลองอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลหน้าศาลากลางจังหวัด มหาสารคามอีกแห่งหนึ่ง


หมายเลขบันทึก: 608352เขียนเมื่อ 14 มิถุนายน 2016 19:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2016 19:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ลองเล่าผ่านประสบการณ์ของนิสิตดูสิครับว่าเหตุใดถึงนำเรื่องนี้มาเล่า และนิสิตเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้อย่างไร ฯลฯ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี