​วันที่ 19 พระคุณที่สาม(9 มิถุนายน 2559)

วันที่ 19 พระคุณที่สาม(9 มิถุนายน 2559)

วันพฤหัสบดี อาทิตย์ที่สอง ของเดือนมิถุนายน ถือเป็นวันดีที่นักเรียนจะได้ขอขมาลาโทษจากคุณครูและแสดงความเคารพต่อท่าน เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนั่งในฐานะคุณครู


ความรู้สึกบอกไม่ถูก แต่แค่รู้สึกว่ารู้ซึ้งในคำว่า ครูก็วันนี้แหละค่ะ ทั้งเหนื่อย บ่นบ้าง แต่สุดท้ายก็อยากให้นักเรียนได้รับความรู้จากเรามากที่สุด แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้นั้น บางส่วนก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองว่าจะรับหรือไม่บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)