​วันที่ 17 ความสะเพร่าของตัวเอง (7 มิถุนายน 2559)

วันที่ 17 ความสะเพร่าของตัวเอง (7 มิถุนายน 2559)

เนื่องจากวันนี้มีสอนสี่คาบ และต้องเตรียมสื่อแต่ละวิชาที่ต่างกัน ทั้งวิทย์ฯ ป.2 อังกฤษ ป.1 และ ป.3 ทั้งสองห้องที่เรียนต่างกัน เตรียมใบงานต้นฉบับมาเพื่อถ่ายเอกสารไว้ในถุงกระดาษ A4 แต่ไม่มีเวลาไปถ่ายเอกสารค่ะสอนตั้งแต่คาบแรกเลยค่ะ ดังนั้นวันนี้ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าค่ะ โดยให้นักเรียนทำในกระดาษ A4


และการเขียนกระดานชอร์ค แบบรวดเร็ว เป็นอะไรที่ยากมากจึงแก้ไขโดยการใช้บัตรคำ และให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อีกด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)