​วันที่ 18 ซ้อมพิธี(8 มิถุนายน 2559)

วันที่ 18 ซ้อมพิธี(8 มิถุนายน 2559)

เช้าวันพุธที่ทุกอาทิตย์ต้องตักบาตร เริ่มเช้าด้วยการรับพรจากพระอาจารย์


เป็นเช้าที่การเข้าแถวยังเต็มไปด้วยการเล่นของนักเรียนชั้น ป.1 – 3 เป็นช่วงเช้าที่ แม้ครูจะเดินไปสะกิดแล้ว นักเรียนก็ไม่สามารถที่จะหยุดคุยได้เลย เผลอเป็นเล่น ๆ คุย ๆ มีการประกาศการซ้อนพิธีไหว้ครูในช่วงบ่าย


และในช่วงบ่ายขณะพิธีซ้อม นักเรียนคุยกันเสียงดังมากประธานนักเรียนควบคุมโดยการให้ร้องเพลง เมื่อเพลงจบก็มีเสียงคุย จนสุดท้ายได้ใช้วิธีการเปิดการ์ตูนให้นักเรียนดูแต่เสียงเบา เมื่อนักเรียนเงียบนักเรียนจึงจะได้ยินเสียง คราวนี้เงียบจริงค่ะ แต่นักเรียนไม่สนใจพิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่กราบครูนั้นตามองที่จอตลอดเวลา แล้ววันจริงจะเป็นยังไงกันละค่ะทีนี้


และนี้คือรูปขวัญหลงในวันที่ทำพานพิธีไหว้ครู ดอกไม้ที่ตกตามพื้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)