ศึกษา Ruby On Rails ด้วยตัวเองอยู่พักนึงแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาเพราะต้องทำอย่างอื่นด้วย แต่ได้ทราบมาว่า Blog นี้พัฒนามาจาก Ruby On Rails ก็เป็นเกิดกระตุ้นตัวเองอีกครั้ง ที่จะกลับไปรื้อฟื้นความรู้ที่เคยเก็บเกี่ยวไว้ และถ้ามีผู้พัฒนาที่เป็นคอ Ruby On Rails ด้วยกันแล้ว ยิ่งเป็น Contact ที่ดีสำหรับตัวเอง และขอเป็นกำลังใจในการสร้าง Opensource ต่อไปค่ะ :)

http://wiki.nectec.or.th/giti/Knowledge/RubyOnRails