วันที่ 17 "ภูมิธรรม"(8 มิ.ย. 59)

วันนี้มาโรงเรียนเช้าเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นครูเวรประจำวัน ต้องยืนรอรับนักเรียนที่หน้าประตูทั้งสองฝั่ง เมื่อมาถึง ยังไม่มีครูท่านไหนมาอยู่เวรเลย มากันอยู่สองคน คือเรากับครูอีกท่าหนึ่ง จึงแบ่งกันเฝ้าประทานตูทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งละ1คนวัน่ นี้มีสอนมากที่สุดในสัปดาห์ เริ่มสอนตั้งแต่ชั่วโมงที่ 2 ในชั่วโมงที่ 3 สอนคุมห้อง ป.6/2เรียนวิชาภูมิธรรม ซึ่งต้องเรียนกับพระอาจารย์ทุกสัปดาห์

หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวัน มีเวลาพักประมาณ 5 นาที ภาคบ่ายไม่มีสอนแต่มีงานจรค่ะ นั่งตรวจงานนักเรียนวนไปค่ะ พอถึงเวลาประมาณ 14.40 น. ขึ้นไปห้องเรียน ป. 6/2 เพื่อสอนกิจกรรมลดเวลาเรียน แต่นักเรียนพี่หายแซ๊บบบบ เหลืออยู่ในห้องประมาณ 6 คน ซึ่งคนที่เหลือก็น่ารักมากกำลังนั่งร้อยลูกปัดกันอยู่

หลังจากเรียนจบชั่วโมงสุดท้าย ทำกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนกลับแล้วก็อยู่เวรประจำวันตามระเบียบค่ะ

เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)