ไปเติม "วิทยายุทธ" มากับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สด ๆ เพิ่งมาถึง..ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business & HR -KMความเห็น (0)