ประวัติเมืองสงขลา (57) สาครมงคล

ถนนสายนี้สร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานชัดเจน คงมีมาพร้อมกับทางรถไฟในช่วงที่พระเสน่หามนตรีเป็นนายอำเภอ

หาดใหญ่มีถนนเก่าแก่ เลียบด้านตะวันออกของคลองอู่ตะเภา ตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ขึ้นไปจนถึงสถานีอู่ตะเภา รวม 3 กิโลเมตร

ถนนสายนี้สร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานชัดเจน คงมีมาพร้อมกับทางรถไฟในช่วงที่พระเสน่หามนตรีเป็นนายอำเภอ ราว พ.ศ. 2457-2459 อันเป็นช่วงเดียวกันกับที่ขุนนิพัทธ์จีนนคร (เจียกีซี) เริ่มตัดถนนสร้างห้องแถวบริเวณใกล้กับสถานีชุมทางหาดใหญ่หรือโคกเสม็ดชุนในอดีต

ขณะที่โคกเสม็ดชุนซึ่งเป็นที่ดอนได้พัฒนาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่รอบ ๆ สถานีอู่ตะเภาเป็นที่ลุ่ม ประสบปัญหาน้ำท่วมจนต้องลดฐานะจากสถานีชุมทางเป็นสถานีธรรมดา ย้ายทางแยกเข้าสงขลาไปอยู่ที่สถานีหาดใหญ่แทนตั้งแต่ พ.ศ. 2465 อู่ตะเภาจึงกลายเป็นชานเมืองที่มีแต่สวนและทุ่งนาอยู่เป็นระยะเวลานาน

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ว่ากันว่าญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองอู่ตะเภาบริเวณข้างที่ว่าการอำเภอ ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าและสร้างถนนสายหาดใหญ่-รัตภูมิ อันเป็นส่วนหนึ่งของถนนเพชรเกษมในปัจจุบัน การคมนาคมขนส่งทางน้ำอันเป็นที่มาของชื่ออู่ตะเภาและท่าหาดใหญ่ก็ค่อย ๆ ลดบทบาทลงไป

หลัง พ.ศ. 2500 ถนนเลียบคลองอู่ตะเภา เริ่มมีโรงงานเข้ามาตั้ง ริมคลองมีสวนยาง ถัดเข้ามายังเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ เรียกว่าบ้านฉางและบ้านบางหัก มีบ้านอยู่ไม่กี่หลังคาเรือน การติดต่อกับหมู่บ้านอื่น ต้องอาศัยเดินตามคันนาเท่านั้น ส่วนการตัดถนนราษฎร์อุทิศกับถนนรัตนอุทิศซึ่งบุกเบิกพื้นที่นาและสวนเก่าให้เป็นย่านที่อยู่อาศัยตามการขยายตัวของเทศบาลนครหาดใหญ่ในปัจจุบันนั้น มีมาไม่กี่ปีนี้เอง

ผมนำภาพถ่ายทางอากาศโดยกรมแผนที่ทหารกับภาพถ่ายดาวเทียมจากกูเกิลเอิร์ท บริเวณบ้านบางหักมาเปรียบเทียบให้ชม มุมบนซ้ายเห็นที่ตั้งของโรงต้มกลั่นสุราอยู่ริมคลอง แต่รื้อถอนไปแล้ว ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ส่วนทุ่งนากลายเป็นชุมชนไปหมดแล้ว พร้อมการตัดถนนราษฎร์อุทิศอันกว้างใหญ่

ส่วนถนนไปอู่ตะเภา ที่เรียกกันว่าถนนสาครมงคลนี้ มีที่มาของชื่ออย่างไรขอได้โปรดแจ้งให้ผมทราบเป็นวิทยาทานด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกสองทะเลความเห็น (1)

อ่ะ สะพานรถยนต์ที่ข้ามคลองอู่ตะเภานั้นมีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเหรอค่ะ