ความเห็น 3055238

ประวัติเมืองสงขลา (57) สาครมงคล

เขียนเมื่อ 

อ่ะ สะพานรถยนต์ที่ข้ามคลองอู่ตะเภานั้นมีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเหรอค่ะ