160605-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Strategy & tactics

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Strategy นาม และ Tactics นาม

(DPWE) อธิบายว่า “STRATEGY” เกี่ยวข้องกับการวางแผน โครงงานหรือปฏิบัติการ

ส่วน “TACTICS” เกี่ยวข้องกับการทำให้แผนงานหรือปฏิบัติการนั้น มีผลทางปฏิบัติ

Military strategy เป็นศิลปะหรือวิทยาการ ของการออกคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ปฏิบัติในปฏิบัติการขนาดใหญ่

การใช้ Strategy ในแนวทางที่มิใช่การทหาร อ้างอิงถึง ความเชี่ยวชาญในการใช้ ‘stratagems’ (อุบาย/เลห์เหลี่ยม/พลิกแพลง) ในทางธุรกิจ การเมือง หรือการใช้ชีวิตทั่วไป

‘He has a definite strategy for investing money.’

‘What is his strategy in dealing with his wife?’

ส่วนการใช้ “TACTICS” เป็น ฝีมือหรือวิทยาการในการทำให้ได้มาหรือได้รับสิ่งที่ ‘Strategy’ ได้วางแผนไว้

ถึงแม้มีรูปเป็นพหูพจน์ “tactics” แต่ใช้ร่วมกับกริยา เอกพจน์ เมื่ออ้างอิง ศิลปะ วิทยาการ หรือวิธีปฏิบัติแบบทั่วไปที่ใช้ในการทำให้สำเร็จหรือให้ได้เปรียบ

‘The tactics of military strategy is a complicated study.’

แต่เมื่อใช้ “tactics” อ้างอิงถึงการกระทำแผนการนั้นเอง กริยาต้องเป็น พหูพจน์

‘The generals’ tactics in that battle were masterly.’

เมื่อใช้ “Tactic” ในรูปเอกพจน์ ใช้กริยา เอกพจน์ เสมอ

‘His tactic is to upset his opponents.’


โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)