จำนวนลูก และการดูแลลูก

สิ่งสำคัญที่กรรมกรก่อสร้างก่อสร้างในช่วงปี 2531 คือกลุ่มที่ผิดหวังจากอาชีพทำนามาก่อน เคยมีที่ไร่ทีนา รวมถึงในช่วงฤดูแล้งก็มาทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้าง แต่สุดท้ายต้องขายนาใช้หนี้ ชีวิตครอบครัวก็เลยอยยพกันมาเรื่อง คนที่มีครอบครัวมาด้วยลูกก็ประมาณ 3-5 คน ก็พากันทำงาน ใช้แรงงานของลูกบ้าง

บางครอบครัวที่รากเหง้ายังคงแน่น เด็กเหล่านี้ก็จะอยู่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือลุง ป้า น้า อา แล้วมีโอกาสได้เข้าเรียนหนังสือในต่างจังหวัด แต่ครอบครัวไหนไม่มีใครอยู่ก็จะมากันมาทั้งครอบครัว โอกาสเรียนหนังสือเป็นศูนย์คะ เด็กในแหล่งก่อสร้างจึงไม่มีโอกาสไปเรียนในระบบโรงเรียนเลยคะ จึงเห็นเด็กวิ่งเล่นตามแหล่งสร้าง แต่ละ แห่งไม่น้อยกว่า 25-30 คน ว่าเด็กกลุ่มนี้จะขาดโอกาสจำนวนมาก

สำหรับการเสี้ยงดูเด็ก บางแหล่งก่อสร้างที่เห็นอย่างชัดจนคือ เด็กเลี้ยงเด็ก หรือบางครั้งเด็กเหล่านี้ก็ไม่มีนมกิน เพราะรายได้ของพ่อกับแม่ไม่พอ สิ่งที่เด็กกินก็คือนมกระป่อง ตรามะลิ ที่เอาไว้ราดขนมปัง ไม่ใช่ให้เด็กกิน เด็กจำนวนหนึ่งจึงเป็นเด็กขาดสารอาหาร เด็กพิการ สมองมีปัญหา เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็น

จึงเห็นเด็กเหล่านี้ หัวโต ผิวหนังแห้ง สีดาแดง ไม่ใส่เสื้อผ้าเต็มไปหมดคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาชีพนักพัฒนาเด็กและเยาวชนความเห็น (0)