วันที่ 10 "แก้ไขสถานการร์เฉพาะหน้า" 30 พฤษภาคม 2559

บันทึกการฝึกสอน

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559

เรื่อง “ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ”

30 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที่เราเตรียมตัวมาสอนรายวิขาสังคมศึกษา แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องเข้าสอนแทนในคาบรายวิชาภาษาไทยกับครูพี่เลี้ยง ทำให้เราไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรมากนัก ถามว่าตื่นเต้นหรือไม่กับการสอนก็ยังตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งเช่นเดิม เพราะครั้งนี้ต้องใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีมาสอนก่อน แล้วค่อยสรุปองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในภายหลัง ก่อนที่จะสอนได้เตรียมตัวสอนอย่างรวดเร็ว คือ อ่านหนังสือในเรื่องที่จะสอน หาเนื้อหาเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ต คิดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนทำในตอนนั้น คิดอย่างรวดเร็วที่สุด คิดเกมที่จะเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้กับเด็กนักเรียนอย่างดีที่สุด ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้รู้ว่าเป็นครูไม่ง่ายเลย ไม่ใช่ใครก็มาเป็นครูได้ ทุกอย่าง ทุกการกระทำเราคือต้นแบบของเด็กนักเรียน ฉะนั้น จะทำอะไร จะสอนอะไร ก็ต้องทำให้ดีที่สุด ให้เต็มที่เต็มความสามารถของเรา ศักยภาพของแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางตัวให้เหมาะสมอย่างไรกับสถานการณ์นั้นๆ

ทั้งนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในชุดเครื่องแบบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แต่เราต้องจำเอาไว้อย่าง คือ ต่อให้เราจะใส่ชุดอะไรก็ตาม เราก็คือครูผู้สอนของนักเรียนทุกคน อยู่หน้าชั้นเรียนสอนหนังสือ เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

นางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย

30/05/59

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)