อนุบาล 2 ปี 2559

เทอมใหม่นี้มีนักเรียน 10 คน (ย้ายมาใหม่ 3 คน)

บรรยากาศสดใส น่ารัก ขนาดไหนเดี่๋ยวคอยชม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านประชาอารีความเห็น (1)

น่ารักค่ะ