วันที่ 8 หน้าที่ครูเวรครั้งที่ 2 (26 พฤษภาคม 2559)

วันนี้ได้รับหน้าที่เป็นครูเวรประจำวัน จึงมาโรงเรียนเช้ากว่าปกติ

วันนี้มาถึงโรงเรียน เวลา 6.40 น. ซึ่งเป็นการมาโรงเรียนที่เช้ามากที่สุดเท่าที่ผ่านมา

ที่จอดรถยังไม่มีรถคันใดนอกจากรถฉัน ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่มาคันแรก เพราะปกติเวลาที่ฉันเดินทางมาถึงโรงเรียน ที่จอดรถมักจะเต็มเสมอ ><


ภาพที่จอดรถในตอนเช้าตรู่


การได้ทำหน้าที่ครูเวรประจำวัน ทำให้เราได้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่าง

นอกจากครูเวรจะมีหน้าที่ยืนต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองเข้าสู่โรงเรียนแล้ว ยังต้องทำหน้าที่ตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนก่อนเข้าสู่รั้วโรงเรียนด้วย


ภาพที่ฉันกำลังจัดปกเสื้อนักเรียนให้เด็ก และสอบถามที่เด็กใส่รองเท้าแตะมาโรงเรียน


วันนี้ให้นักเรียนชั้น ป.4/1 และ ป.4/2 ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ในเรื่อง การอ่านจับใจความ

โดยฉันให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม และมารับนิทานที่ฉัน แล้วให้นักเรียนนำไปอ่าน เพื่อช่วยกันสรุปใจความสำคัญตามขั้นตอนที่ฉันได้อธิบายไปข้างต้น

เด็กๆส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังมีเด็กบางคนที่ไม่ช่วยเพื่อนทำงาน

หลังจากให้เด็กทำงานกลุ่มแล้ว ก็ให้เด็กได้มีโอกาสออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วย ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กนำเสนอและกล้าแสดงออก


ภาพบรรยากาศการทำงานกลุ่มของเด็กๆ


ภาพบรรยากาศการทำงานกลุ่มของเด็กๆ (ในภาพนี้ สังเกตได้ว่ามีคนอู้งาน ><)


เย็นวันนี้ก็เป็นอีกวันที่อยู่จนเย็น รอจนนักเรียนคนสุดท้ายกลับบ้าน

บรรยากาศภายในโรงเรียนดูเหงาๆ ต่างจากตอนกลางวันที่มีเด็กเล่นกันอยู่เต็มโรงเรียน

นักเรียนคนสุดท้ายที่ผู้ปกครองมารับเป็นคนสุดท้ายก็ยังเป็นนักเรียนคนเดิม...

ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนหลังจากที่นักเรียนกลับบ้านหมดแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเสาวภา เรือนปัญโญ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)