วันที่ 13 ครูพละ? (27 พฤษภาคม 2559)

วันนี้มีสอนแค่วิชาเดียวเลยค่อนข้างสบายคุมเด็กๆ ทำกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากเช้าวันนี้มีการประชุมผู้ปกครอง และมีการพบปะกับครูพี่เลี้ยง ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของเด็ก ความประพฤติของเด็กๆ ทั้งการเรียน และความรับผิดชอบในการทำงาน ตั้งแต่วันแรกของการเปิดเทอมจนถึงวันนี้ และการออมทรัพย์ที่มีการแจกแจงให้ผู้ปกครองฟัง แต่ปรากฏว่ายังมีเด็กบางคนที่ผู้ปกครองให้เงินมาฝาก แต่กลับไม่นำมาฝาก กับข้าววันนี้ที่โรงเรียน ข้าวผัด ไม่ชอบที่สุดเลย แต่ใช่ว่าจะไม่กินนะ เลยไปแย่งเด็กซื้อขนมกินที่สหกรณ์ สนุกอยู่นะกับชีวิตอย่างนี้ วันนี้ครูพี่เลี้ยงให้ช่วยทำรายงาน ตัวขี้วัดที่ 16 ในส่วนของโรงอาหาร ที่จะต้องรวมเป็นรายงานเตรียมพร้อมรับการประเมินในไม่กี่วันนี้

ช่วงบ่ายของวันนี้มีการ เข้ากิจกรรมชุมชุมครูที่กับผิดชอบทั้งครูประจำการและครูฝึกสอน ก็ให้เด็กๆได้เลือกชุมชุม โดยมีมีอยู่ 5 ชุมนุม คือ ชุมนุมคนรักษ์กีฬา ชุมนุมถักไหมพรม ชุมนุมรักษ์ภาษา ชุมนุมประดิษฐ์กระเป๋าจากเศษผ้า และชุมนุมคณิตคิดสนุก ปรากฏว่าเด็กมากกว่าครึ่งแย่งกันเข้าชุมนุมกีฬา ครูที่ปรึกษาชุมนุมจึงตัดสินใจเลือกสมาชิกด้วยตนเองโดยตัดสินจากคนที่ชอบเล่นกีฬาจริงๆและมีหน่วยก้านดี เพื่อเตรียมตัดเลือกไปแข่งในงานกีฬาสีและกีฬาเครือข่ายต่อไป แล้วประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่เราเองได้เป็นครูผู้รับผิดชอบร่วมกับครูพละของโรงเรียนและเพื่อนจากวิทยาลัยพละ ผอมแน่งานนี้ ตลกอ่า ต่อชั่วโมงชุมนุมด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียน วันนี้เป็นกิจกรรมสวดมนต์ นำปัญญา จึงให้เด็กๆเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเอง

เนื่องจากว่าวันศุกร์เลยต้องมีการปั่นแผนสัปดาห์นี้ส่งท่าน ผอ.คือการมาประเมินผลการเรียนของเด็กและทำบันทึกหลังการสอน วันนี้ยอมกับเลยว่าเขางานช้าไปหน่อย เนื่องจากงานเข้าแทรกหลายๆอย่าง กอบกับเด็กๆชอบส่งงานช้า จึงทำให้ครูอย่างเราช้าไปด้วย สุดท้ายแล้วกว่าจะเขียนเสร็จห้อง ผอ.ก็ปิดไปแล้ว ส่งไม่ทันทั้งแผนสัปดาห์นี้และสัปดาห์ถัดไป แย่จริงๆเราคราวหน้าต้องทำให้เสร็จเร็วกว่านี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)