๑๐ สถานการณ์ระหว่างประเทศ

สถานการณ์ระหว่างประเทศที่โดดเด่น

๑๐ สถานการณ์เด่นระหว่างประเทศ               

               ๑. เรื่องการค้าเสรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันเพราะเป็นการที่ประชาคมโลกได้เปิดประตูระหว่างกันที่จะทำการค้าขายกันโดยอิสระและง่ายมากยิ่งขึ้น                 

                ๒. เรื่องการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ซึ่งในจุดนี้นั้นเป็นปัญหาที่กระทบต่อสังคมประชาชาติอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่อยู่ใกล้ชิดติดต่อกัน ก็จะส่งผลให้เกิดความระแวงต่อกันและจะเป็นการที่ก่อให้เกิดการนำมาเป็นข้ออ้างในการพัฒนาและทดลองสะสมอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตต่อไปด้วย                

                ๓.  เรื่องของการที่สตรีถูกทำร้ายโดยจำกัดสิทธิ โดยทั่วไปนั้นบุรุษและสตรีนั้นมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน แต่ในการนี้ปัจจุบันสิทธิระหว่างบุรุษและสตรีนั้นยังมีการไม่เท่าเทียมกันในหลายๆเรื่องอยู่               

                ๔. เรื่องการซื้อขายเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX เป็นเรื่องที่มีการตกกันโดยเป็นการตกลงในลักษณะค้าขายในทางระหว่างประเทศนั้นก็คือในลักษณะของบริษัทของประเทศอเมริกาทำข้อตกลงสัญญากับ บริษัทของประเทศไทยในการซื้อขายเครื่องนี้                 

              ๕. เรื่องปัญหาสถานะของผู้ลี้ภัย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยสงครามและผู้ลี้ภัยทางการเมือง มากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นปัญหาว่าแล้วในตัวผู้ลี้ภัยนั้นจะมีสถานะอย่างไรในประเทศที่ตนได้ลี้ภัยเข้าไปและ ในประเทศนั้นจะมีการปฏิบัติต่อตัวผู้ลี้ภัยนั้นอย่างไร จะกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาไหมแล้วเขายังจะสามารถมีสิทธิอะไรได้อีกแล้วกลุ่มผู้ลี้ภัยความตายรัฐที่รับนั้นจะสามารถผลักดันเขากลับประเทศได้หรือไม่                 

              ๖.เรื่องคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง เป็นปัญหาขึ้นเพราะ มีกลุ่มประชากรไทยจำนวนหนึ่งที่ได้ไปอยู่ในฝั่งมะริด แล้วไม่ได้อพยพมาตอนที่ประเทศไทยจำต้องเสียดินแดนดังกล่าวให้แก่ประเทศอังกฤษ ด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นคนเชื่อสายไทย แต่พวกเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับจากบ้านเกิดเมืองนอนของบรรพบุรุษของเขาว่าพวกเขานั้นเป็นลูกหลานคนไทย เรื่องนี้มีจุดเกี่ยวความเป็นระหว่างประเทศก็คือ กลุ่มบุคคลเหล่านั้นมีจุดเกาะเกี่ยวที่เป็นระหว่างประเทศ                   

             ๗. การค้ามนุษย์ โดยในประเด็นนี้นั้นเป็นประเด็นที่มีจุดเกี่ยวพันแบบลูกโซ่ที่ซึ่งนานาประเทศในสังคมโลกจะต้องร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามอย่างเต็มที่ เพราะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์นั้นมิใช่ตัวทรัพย์สิน ที่จะค้ากันได้    และตัวบุคคลผู้ที่ถูกกนำไปค้ามนุษย์นี้นั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีปัญหาในเรื่องของสถานะบุคคลของเขาต่อตัวประเทศที่เขาอยู่นั่นเอง            

            ๘. เรื่องของแรงงานต่างด้าว เพราะเป็นที่รู้กันว่าในตอนนี้นั้นประเทศไทยได้มีการทำ MOU เกี่ยวกับการทำงานของแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านเรา ยกตัวอย่างเช่นไทยกับลาวเป็นต้น ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ควรจะมองข้ามเพราะบางทีอาจจะเป็นการนำมาใช้โดยกลุ่มบุคคลเพื่อแสวงหาประโยชน์ในเรื่องนี้ก็ได้                 

            ๙. เรื่อง ปัญหาของบุคคลที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่ตกหล่นจากแผนที่ประเทศไทย ปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่มีการส่งผลกระทบต่อตัวสิทธิของบุคคลที่เกิดขึ้นมาในบริเวณนั้น เพราะทั้งนี้พวกเขาเหล่านั้น อาจจะเป็น "คนไร้รัฐ"ในสายตาของกฎหมายระหว่างประเทศได้ ซึ่งนั่นก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาที่ควรต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว

            ๑๐. เรื่องของปัญหาสถานะบุคคลบนพื้นที่ทับซ้อน ในกรณีนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันในทางระหว่างประเทศ เพราะบนพื้นที่ทับซ้อนนั้นก็หมายถึงพื้นที่ที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนและแน่นอนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการนี้จึงเกิดเป็นปัญหาที่ว่าบุคคลเหล่านั้นเกิดมาแล้วจะใช้กฎหมายประเทศใดเข้าไปจับและพวกเขานั้นจะมีสถานะบุคคลไปในทางใดและประเทศใดจะเป็นประเทศที่จะมีการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่พวกเขา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายสถานะบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมาย#กฎหมายระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 60742, เขียน: 17 Nov 2006 @ 22:00 (), แก้ไข: 20 May 2012 @ 01:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)