การจัดการพฤติกรรมนักโทษเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยคุก (Inmate Behavior Management : The Key to a Safe and Secure Jail)


การจัดการพฤติกรรมนักโทษ เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยคุก ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ประการ มีเป้าหมายเพื่อการรักษาความปลอดภัยของคุก พนักงาน ผู้ต้องขัง และ ชุมชน........................

การจัดการพฤติกรรมนักโทษ เป็น กุญแจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยคุก ข้อมูลโดยสังเขป จาก รายงานวิจัยในชั้นปริญญาเอก เรื่อง Inmate Behavior Management :The Key to a Safe and Secure Jail ของ มอร์ริส แอล ติ๊กเพน โทมัสเจ โบแคล และ เวอร์จิเนีย เอ ฮัทชินสัน สิงหาคม ๒๐๐๙ จากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา พบว่า

วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของคุกที่สำคัญประการหนึ่ง คือ คุกมีหน้าที่จะต้องรักษาสภาพแวดล้อมของคุกให้ปลอดภัย เพื่อปกป้องพนักงาน ผู้ต้องขัง ญาติผู้เข้าเยี่ยม และ ชุมชน ที่ผ่านมาผู้ที่ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ได้มีความพยายามที่จะออกแบบทางกายภาพของคุก อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยคุก การพัฒนาความรู้ ทักษะ ในการป้องกันตัวเป็นหลัก ในการรักษาความปลอดภัยคุก อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์การดำเนินงานคุกแสดงให้เห็นว่า ไม่สามารถพึ่งพามาตรการเหล่านี้ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของคุก และ พนักงานคุก แต่เพียงอย่างเดียว แต่คุกจะต้องกำกับ ดูแล และ จัดการ กับพฤติกรรมของนักโทษอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้นักโทษมีพฤติกรรมในเชิงบวก ตามแผนจัดการพฤติกรรมนักโทษที่เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยคุก ที่สำคัญ ๖ ประการ คือ

๑. การประเมินความเสี่ยงและความต้องการของนักโทษแต่ละคนในระหว่างการคุมขัง

๒. การกำหนดที่อยู่อาศัยตามความต้องการขั้นพื้นฐานของนักโทษ

๓. การประชุมหาความต้องการพื้นฐานของนักโทษ

๔. การกำหนดความคาดหวังสำหรับพฤติกรรมของนักโทษ

๕. การกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลนักโทษ

๖. การให้นักโทษทำงานผลิตสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการควบคุม

โดยในการดำเนินการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกให้กับนักโทษ จะต้องมีการดำเนินการกำหนดนโยบาย วิธีการ และ ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีพนักงานเพียงพอ มีการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน การกำกับ ดูแล พนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนได้ดำเนินการตามนโยบาย และ ขั้นตอน และ มีการเก็บบันทึกกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพฤติกรรมนักโทษ เป็นต้น

โดยสรุป

การจัดการพฤติกรรมนักโทษ เป็น กุญแจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยคุก เป็นการดำเนินการตามเป้าหมายพื้นฐานในการดำเนินงานของคุกโดยทั่วไป คือ การรักษาความปลอดภัยของคุก พนักงาน ผู้ต้องขัง และ ชุมชน เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ในอดีตได้ดำเนินการโดยการออกแบบทางกายภาพคุก อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยคุก การพัฒนาความรู้ ทักษะ ในการป้องกันตัวเป็นหลัก ในการรักษาความปลอดภัยคุก เพื่อจัดการกับพฤติกรรมของนักโทษ ในปัจจุบันได้มีการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยคุก โดยใช้แผนจัดการพฤติกรรมในเชิงบวกให้กับนักโทษซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยคุก ที่สำคัญ ๖ ประการ เช่น การประเมินความเสี่ยง และ ความต้องการของนักโทษ การกำหนดที่อยู่อาศัยตามความต้องการขั้นพื้นฐานของนักโทษ และ การให้นักโทษทำงานสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการควบคุม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรักษาความปลอดภัยของคุก พนักงาน ผู้ต้องขัง และ ชุมชน


...................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗


อ้างอิง

ข้อมูลเนื้อหาจากเว็บไซต์ https://s3.amazonaws.com/static.nicic.gov/Library/... ข้อมูลภาพจากเว็บไซต์ http://ncja.ncdoj.gov/Inmate-Behavior-Management--...
หมายเลขบันทึก: 607267เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2016 16:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ตุลาคม 2017 12:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

ขอบคุณอาจารย์ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ มากน่ะครับ ที่ท่านได้กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ต้น มากน่ะครับ ที่ได้กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา

ขอบคุณอาจารย์ มะเดื่อ มากน่ะครับ ที่ท่านได้กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์ Dr.Pojana Yeamnaiyana

มากน่ะครับ ที่ท่านได้กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี