โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ"

สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกับสถาบันเพื่อการบริหารและพัฒนา

จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ" (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สถาบันการศึกษาใดสนใจ กรุณาติดต่อ 061 0098966


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Yongyootdha Sharing Pointsความเห็น (2)