วันที่ 5 ยินดีที่ได้รู้จัก (16 พฤษภาคม 2559)

วันแรกของการเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ วันนี้ก็ยังไม่ได้สอนตามแผนเนื่องจากอาทิตย์แรกครูพี่เลี้ยงอยากให้ทำการ สังเกตการสอนไปก่อน ซึ่งก็ได้เฝ้าเด็กอยู่ในห้องประถมศึกษาปีที่ 4 ตลอดทั้งวัน ทำการสอนโดยการสอนตามหนังสือไปก่อนบ้างในบางวิชา ตอนนี้วิชาที่ได้รับผิดชอบจริงๆ คือ วิชาภาษาไทย 4 ชั่วโมง วิชาคณิตศาสตร์ 4 ชั่วโมง เฉพาะประถมศึกษาปีที่ 4 วันแรกของการเปิดสอนอะไรยังดูไม่เข้าที่นัก และวันนี้ก็ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนฝึกสอนใหม่ จากทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยพละ รวม 3 คน ขอนแก่นชื่อ กุ๊กกิ๊ก(หุ่นเหมือนกันเลย) และเหน่ง และพละชื่อกลอย หวังว่าเราจะสนิทกันโดยไวและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องราว ประสบการณ์และเทคนิคการสอนหลายๆอย่างร่วมกัน "ยินดีที่ได้รู้จัก"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)