เกรดต้องเกิน 2.5 ถ้าจะผ่านไปครองเมืองได้

สูตรเลขเพื่อปฏิรูปไทย (ตอน ๔)

GPA = aA + bB + cC---ต้องเกิน 2.5 ถ้าจะผ่านไปครองเมืองได้

A = ความรู้.....B=ความดี......C=อำนาจ

a b c มีค่าได้ไม่เกิน 1 ..อาจเป็นศูนย์หรือลบก็ได้ เป็น coefficient

เอ็กแซมเปิ้น๑...ถ้ามีอำนาจมาก ความรู้มาก แต่ความดีน้อย ก็ไม่ถึง ไม่ผ่าน

Exแชมpel สอง...ความรู้มาก บีก็เต็ม แต่ซีศูนย์...ก็ไม่ผ่าน..สงสารจัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)