วันที่ 7 รู้ซึ้งเวรประจำวัน ... (17 พฤษภาคม 2559)

ครูเวรประจำวันที่ต้องคอยดูแลเด็กๆ ในส่วนของฉันเป็นเวรประจำวันอังคาร ดูแลอาคารเรียนระดับประถมทั้งเช้าเวลา 07.00 น. – 07.50 น. ช่วงพักกลางวันเวลา 11.45 น. – 12.30 น. และช่วงเย็นเวลา 15.45 น.-17.00 น. ประเด็นความเหนื่อยมันอยู่ที่ ฉันมีสอนคาบ 3 และคาบ 4 ซึ่งคาบ 4 คือคาบก่อนไปทานอาหารกลางวันแล้วตามธรรมเนียมคือ ครูต้องเป็นคนพานักเรียนไปโรงอาหารและดูแลจนนักเรียนทานเสร็จ ฉันจึงขอให้ครูพี่เลี้ยงช่วยดูแลในส่วนนี้ แล้วฉันจึงรีบไปรับประทานอาหารการสอนในแต่ละครั้ง เชื่อแล้วว่าแผนที่เราวางไว้หรือเขียนไว้ มักจะไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น เวลาไม่พอ เพราะพฤติกรรมของนักเรียนที่ควบคุมไม่ได้ หรือเวลาสั่งงานนักเรียน แล้วนักเรียนทำเสร็จช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อดีของเด็กนักเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน คือ เป็นเด็กที่กระตือรือร้น และเป็นเด็กฉลาด ที่เราถามอะไรไปก็มักจะตอบได้เสมอ จนบางครั้งฉันรู้สึกฉลาดน้อยกว่าเด็ก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)