ความรู้ที่ฝั่งอยู่ในคน (Tacit Knowledge) จังหวะและตัวโน๊ต

นายปกรณ์ วัฒนอุดม

ครูดนตรีสากล

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก จ. ชุมพร


ทำไมจึงชอบดนตรีสากล

เพราะดนตรีเป็นสิ่งที่ช่วยให้จรรย์โลงจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ ทำให้อารมณ์ดี และมีสุขภาพที่ดีด้วย

ทำไมจึงเลือกเป็นครูดนตรี

เริ่มจากการชอบดนตรีก่อน ก็เลยได้คิดว่าต้องเอาดนตรี มาเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอด ก็เลยไปเรียนครู เพื่อที่จะมาเป็นอาชีพและได้ถ่ายทอดความรู้นี้

ให้แก่ศิษย์ได้มีวิชาติดตัว เพื่อเป็นทักษะชีวิต และมีอารมณ์และเจตคติที่ดีติดตัวตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Musicความเห็น (0)